Bolterne Responderer - Angående bolting i Snøhettamassivet i forbindelse med produksjon av 71 grader Nord

Etter vårt innlegg 30.11 om boltene satt i forbindelse med innspilling av 71 Grader Nord på Snøhetta har vi fått en e-post fra Stian Aker hos Storm Adventures med deres respons. Bolteankeret har resultert i mye oppmerksomhet her på olsendrivern og er også nevnt blant annet hos Norsk Klatring og SteepStone. I tillegg har Oppdal Klatreklubb og NTK henvendt seg til TV Norge. Vi synes Storm Adventures løser saken på beste måte og er taknemlige for det.

Under bildet svarer Storm Adventures på boltekritikken.


Angående bolting  i Snøhettamassivet i forbindelse med produksjon av 71 grader Nord

Av Storm Adventures

Storm Adventures AS er engasjert av Nordisk Film, som sikkerhetsansvarlige under produksjon av 71 grader Nord.  Vi står ansvarlige for planlegging og praktisk gjennomføring av turene. Klatrekompetansen og sikkerhetsansvaret ligger hos oss, og boltene på Hettpiggen er derfor verken Nordisk Film eller TV Norges ansvar.

Storm Adventures plasserte 3 borebolter på Hettpiggen i Snøhetta massivet i forbindelse med produksjon av 71 grader Nord 16 september 2011. Disse boltene ble plassert  på et etablert rappellfeste/standplass rett under toppen. Dette har vakt debatt og til dels sterke reaksjoner i klatremiljøet. Vi tar kritikken på alvor, og har diskutert våre holdninger og verdier innad i Storm Adventures. Vi innser at boltingen på Hettpiggen ikke var en tilstrekkelig gjennomtenkt, eller velfundert handling fra vår side. Storm Adventures  ønsker å forholde seg til den gjeldene etikk, og de normer som gjelder i det tradisjonelle alpine klatremiljøet. Vi vet at det i klatrermiljøet  er delte holdninger til bolting, men at den klart rådene normen er  nei til bolting i høyfjellet. Vi vil minne om at det på tross av dette er det etablert boltede rappelruter bla i Nordveggen på Romsdalshorn, på Baugen i Hollenderan, og på Vestpillaren på Presten.

Vi vil forsikre klatremiljøet om at Storm  Adventures i fremtiden ikke vil bolte på etablerte ruter i høyfjellet. Vi vil heller ikke etablere nye bolteruter. Når det gjelder bolting av klipper i lavlandet vil vi forholde oss som resten av klatremiljøet, dvs undersøke boltetradisjon med lokale klatrere og innhente tillatelse fra grunneier. Vi ønsker å forholde oss til norsk friluftslivstradisjon hvor; sporløs ferdsel, og ferd etter evne er fundamentale prinsipper. Vi beklager boltingen av Hettpiggen, som både er en etablert rute, og befinner seg i en nasjonalpark. Storm Adventures vil ved første anledning fjerne boltene, og fylle hullene med steinsement. Hullene ble boret ekstra dype, nettopp med tanke på at boltene kunne slås inn etter bruk. Det var på stedet et gammelt rappelfeste med over 30 gamle slynger. Vi syntes dette var svært skjemmende, og konkluderte med at boltefestet ville være en visuelt mindre skjemmende installasjon, samt et bidrag til økt sikkerhet. Vi anerkjenner at dette argumentet ikke er godt nok til å forsvare bolting på en slik plass, og beklager avgjørelsen. Samtidig vil vi minne klatremiljøet på at det trengs en økt vilje til å rydde opp i slike gamle rappellfester. Hver enkelt klatrer bør føle ansvar for å utbedre fester i høyfjellet med nye slynger og gode karabinere, samt å fjerne gamle slynger og tau. Vi bar med oss en full 60 litersekk med slynger og gammelt tau fra ruta. Det er en skam at ikke flere alpinister kjenner et ansvar for å holde nasjonalparkene fri for slikt søppel. Dette er ikke noe enkeltstående tilfelle, men et fenomen vi har observert i store deler av den norske fjellheimen.

Storm Adventures innser at vi, som kommersiell aktør, ikke har noen legitimitet når det gjelder å endre gjeldene etikk eller normer, dette må være opp til det etablerte alpine miljø, som ikke har økonomiske incentiver i sin vertikale ferd. Vi håper allikevel klatremiljøet kan anerkjenne verdien av at det lages gode tv produksjoner i det norske høyfjell. Vi ser også på det som vårt ansvar, som kommersiell aktør, å formidle gode holdninger og verdier til det norske tv publikum. Vi vil fra nå av være dette ansvar enda mer bevisst. Vi takker for saklig kritikk, og et engasjement som vitner om et verdibevisst klatremiljø. Vi henstiller også klatremiljøet gjennom sentrale organisasjoner som NTK, om å levendegjøre etikkdebatten i tindesporten på et mer formelt nivå.

Med Vennlig Hilsen

Storm Adventures

Kopi til:


(Brev Slutt)


OJ i Normalrenna på Hettpiggen.

Oppsummering av saken på nett:

9 comments:

 1. røddig..takk

  ReplyDelete
 2. Anonymous11:45:00 PM

  go sjit!

  dette understreker vel olsendrivern som klatrenorges viktigste organ..

  hvor blir det av statsstøtta?

  ReplyDelete
 3. Anonymous3:08:00 AM

  Veldig bra! Takk.

  ReplyDelete
 4. Anonymous7:19:00 AM

  Forsåvidt ryddig, men synd hvis boltene fjernes. De bør bli stående.

  ReplyDelete
 5. Anonymous12:47:00 PM

  jokken, er du her inne?

  ReplyDelete
 6. Anonymous3:29:00 AM

  snodig at 3 bolter får så mye oppmerksomhet, men en haug av gamle slynger er helt ok. hva er mest synlig? hva er sikrest?

  ReplyDelete
 7. Synes Storm Adv. skal ha ros for å ha rydda opp i slyngekaoset. En haug med gamle slynger er ikke OK, men de kan heldigvis med relativ letthet fjernes. Det er litt verre med bolter.

  Hva som er sikrest av bolter og slynger... Vel, en slynge tåler vel en 2000 kilo, mens en bolt tåler litt mer. Uansett er det ikke utstyret det kommer an på, men den/dem som plaserer det.

  ReplyDelete
 8. Synes Storm Adv. skal ha ros for å ha rydda opp i slyngekaoset. En haug med gamle slynger er ikke OK, men de kan heldigvis med relativ letthet fjernes. Det er litt verre med bolter.

  Hva som er sikrest av bolter og slynger... Vel, en slynge tåler vel en 2000 kilo, mens en bolt tåler litt mer. Uansett er det ikke utstyret det kommer an på, men den/dem som plaserer det.

  ReplyDelete
 9. Anonymous11:33:00 PM

  Vi gikk Snøhettatraversen "feil vei" i helgen, altså fra Vesttoppen til Stortoppen.
  Ryddet med oss en god del gammelt rask fra rapellfestene denne gangen også.
  Så om alle følger oppfordringen med å fjerne gamle slynger og etablere nye slynger på det "faste stedene" på traversen vil vi ha et minimum av rusk og rask i fjellet.

  Per Roger Bekken

  ReplyDelete