--

Etter tragedien på Kjerag tar olsendriver pause på ubestemt tid. Som resten av klatremiljøet sørger vi over tapet av Bjørn-Eivind Årtun og Stein-Ivar Gravdal. Siste mailen jeg fikk fra Bjørn-Eivind avsluttet han med "BE still dreaming". Han var den første jeg tenkte på da jeg fikk telefonen fra OJ med en stemme som tilsa at noe var veldig galt.  Klatrenorge har mistet to topp mennesker og klatrere. Våre tanker går til Stein-Ivar og Bjørn-Eivinds minne, deres familier og venner.

No comments:

Post a Comment