CR: Generalforsamling Norsk Tindeklub 2013

På: Diverse Klubmedlemmer
Crag: Det Norske Videnskaps-Akademi
Forhold: Smooth og crispt lissom, spesielt under selve GFen
S&D: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden, 2. Valg av møteleder, protokollfører og to personer til å undertegne protokollen, 3. Årsberetning for 2012, 4. Årsregnskap for 2012, 5. Valg av nestleder, kasserer, sekretær, revisor og medlemmer av fondene.
 Det Norske Videnskaps-Akademi


Etter fjordårets kompliserte såpeopera ble det en ekstemt smooth generalforsamling. Med ICO Statistics som ordstyrer ble det klubbet i vei. Ble sittende ved siden av selveste Øyvind M under møtet. Han som klatret det meste av vegger først i Telemark. Jeg kjente han igjen fra portrettfotografiet som hang innrammet på veggen hos Ofte Haraldsen i Skien back in the day. Stas åsså å preike med Bruskelanden og diverse andre. Påfølgende middag med diverse ad hoc taler fra den eldre garde. Det er mye bra historier som dessverre dekkes av hverken instagram, facebook, youtube, blogz eller ntntu intranett. Hva med å samle intervjuer med tidligere formenn og legender på en slags pod cast? Det er så mye gull i denne kluben. Jeg mener åsså at neste års generalforsamling bør streames live for å gjøre dette tilgjengelig for alle. Og PS: Kan du klatre alpine fjell, så bør du søke deg inn. Så treffast vårs neste år.
 Valgkommitteen ved Onkel Jo legger frem sin innstilling. Legg merke til hans dristige valg av pologenser istedet for skjorte.

No comments:

Post a Comment