Olsendriver Anagram V5

Jazzzå gitt. Skaru på tur i hælja? Pakka du i går? Eller skaru hjem og pakke, kjøre til Romsdalen, for så å række opp i morra klokka fire? Slæpp off kompis. Ta deg fem minutters pust i bakken med Olsendriverz Crazy Fredaz Anagram. Anagrammet er altså til en kjent klatrer.

Olsendrivers Crazy Fredaz Anagram V5

Anagram (av gresk: ana og graphein = omskrive) er et ord, navn eller et fast uttrykk som er blitt satt sammen ved å stokke rundt på bokstavene i et annet ord eller uttrykk. Ofte er dette humoristisk brukt ved at bokstavene i et personnavn blir stokket om slik at det både gir lydlikhet og samtidig danner et nytt uttrykk som synes velegnet til å karakterisere personen. Kilde: Wikipedia

4 comments: