Norsk Tindeklubs brev til TV Norge

Endelig har ærverdige Tindekluben med en "b" fått fingern ut av cherryglasset og sier klart fra til TV Norge og underleverandørene om deres bolting i forbindelse med 71 Grader Nord. Da har saken blitt tatt opp av Norsk Klatring og NRK. Alle de store institusjonenen som representerer en stor del av klatrenorge har sagt fra til 71 Grader Nord. Dvs Norges Klatreforbund, Norsk Tindeklub, Tindegruppa og Oppdal Klatreklubb. I tillegg har mange sagt sin mening på FB og andre media som ikke vi i Olsendriver helt behersker. Vi håper TV Norge og deres leiesoldater drar til fjells uten Hilti i hånden neste gang.


 DIVERSE LINKER TIL 71 GRADER BOLT


BREV FRA NTK TIL TV-NORGE 18.NOVEMBER 2013
 
Borebolter i fjellet
 
Bruken av borede ekspansjonsbolter i fjellet har de siste år skapt sterke reaksjoner fra det norske alpine klatremiljøet. Norsk Tindeklub reagerte i 2009 på bruk av borebolter i Gudvangen på vegne av dem som klatrer i høyfjellet i Norge. Uttalelsen fra Norsk Tindeklub var bygget den norske tradisjonen for friluftsliv i høyfjellet der forutsetningen om sporløs ferdsel er grunnleggende. Det norske samstemte synet på hva som er akseptabelt ble gjort kjent gjennom ledende internasjonale klatremedier og synes å ha festnet seg ved at ledende alpinister nå benytter begrepet Norwegian style” ved omtale av alpine ruter som er klatret i god stil og uten bruk av borebolter.
 
 

Press på fri natur fra kommersielle aktører

 
Den siste tid har vi opplevd at og TVselskaper med underleverandører har boret bolter i og utenfor fjellruter for å produsere underholdningsprogrammer.   Slik bruk av borebolter representerer et kvalifisert misbruk av norsk natur i strid med det verdigrunnlag for norsk og alpin  friluftslivstradisjon.
 
I debatten som har fulgt har det aktuelle TVselskap etter press fjernet enkelte av boreboltene fra klassiske klatreruter, men har latt bolter på mindre besøkte fjell stå. Dette viser en uholdbar mangel på forståelse for hvorfor bruk av borebolter i høyfjellet generelt sett er uakseptabelt og gjør det nødvendig med en begrunnelse for og klargjøring av hva som kan aksepteres.
 
 
 

Mestring som del av den norske friluftstradisjonen

 
Opp gjennom den alpine fjellklatringens historie har det vist seg at det å mestre linjen man har sett seg ut er en viktig del av den friluftsopplevelse som alpin klatring i yfjellet gir. Av denne grunn blir kvaliteten og innholdet av klatreopplevelsen viktig.
 
For de aller fleste som selv har klatret i fjellet vil faste installasjoner redusere dette viktige elementet av mestring. Kravene til å lese fjellet og skaffe seg erfaring med trygg bruk av naturlige sikringsmidler blir redusert.  På denne måten forflates og ødelegges en sentral dimensjon av friluftslivet i høyfjellet.
 
r frie natur, som vernes av r friluftstradisjon, er en viktig grunn til at norske fjell i løpet av særlig de siste årene har blitt ettertraktede og for utenlandske alpinklatrere. I de fleste andre land har fjellet og derved klatreopplevelsen blitt forringet nettopp på grunn av utstrakt bruk av borebolter. Norsk Tindeklub er, sammen med klatrerne, blant dem som forvalter den norske alpine friluftstradisjonen. Vi ser med sterk bekymring på alle aktører som i strid med prinsippet om sporløs ferdsel tar seg til rette i høyfjellet og på den måten truer r egne kulturarv.
 
 

Tur etter evne

 
Det er allment akseptert at bruk av borede bolter i fjellet medfører færre og enklere krav til veivalg, egenferdighet, konsekvensanalyse og sikringsarbeid.  Det blir lettere å komme seg opp ruter der man ikke har overskudd og margin. Den som borer bolter i fjellet bidrar i realiteten derfor til at stadig flere vil begi seg ut på tur over evne og uten å først ha utviklet tilstrekkelig og livsviktig alpin erfaring. Slik erfaring er helt avgjørende for å håndtere situasjonen der planen om å følge rekken av borebolter må endres.

Blant dem som klatrer i høyfjellet vil det kunne være diskusjoner om det kan være akseptabelt å plassere en enkelt håndboret bolt for å etablere en ny rute uten å sette seg i livsfare. Norsk Tindeklubs generelle syn er at dilemmaet r unngås ved at klatrere velger seg linjer i fjellet de er kompetente til å klatre uten å risikere slik livsfare. Det kan innebære at mer aktive og kompetente klatrere kanskje blir førstebestigeren, eller at en må trene mer for å kunne komme tilbake og gjøre bestigningen på en sikker måte r egen form og forholdene gjør det trygt.
 

Irreversibel  utvikling


Noe av det fantastiske med alpin klatring i Norge er muligheten for opplevelsen av det uberørte. Ved bruk av borebolter reduseres opplevelsesmulighetene gradvis og på stadig flere steder.  Dette gjelder enten boreboltene settes langs kjente eller mindre kjente linjer. Dersom det først   er boret noen bolter i et fjellmassiv vil gjerne bruken av borebolter eskalere ved at tilreisende klatrere lettere vil oppfatte at det er akseptabelt å selv bore seg til en bestigning. Utviklingen blir irreversibel.

 

Oppsummering


Den praksis som gjennom generasjoner er utviklet av alpine klatrere i Norge innebærer at det skal tilstrebes mest mulig sporløs ferdsel i fjellet.  Med fjellet menes fjellomder over  tregrensen og i daler med fjellkarakter. Borebolter er imidlertid akseptert på etablerte sportsklatrefelt i lavlandet etter at bruken av borebolter er avklart med det lokale klatremiljøet.Styret i Norsk Tindeklub

4 comments:

 1. Anonymous11:20:00 PM

  Skjønner ikke at kluben gidder å bry seg, det nærmeste den gamle konjakklubben kommer fjellet er vel biblioteket på Turtagrø...

  ReplyDelete
 2. Anonymous3:34:00 AM

  flott og velartikulert svar!

  ReplyDelete
 3. Anonymous6:05:00 AM

  hey! godt skriv! er i startfasen av å komme meg ut på fjell. og setter pris på å oppleve fjell uten BB og uten små rundinger med fugemasse.... Kunne dere også ha hausa opp Helikopter helvete litt ?

  ReplyDelete
 4. Anonymous10:03:00 AM

  Tørr sherry - ikke cognac, og bare ett glass

  ReplyDelete