Stoff til Tidsskrift for Norsk Alpinklatring 2014

Som redaktør for Tindeklubens alpinblekke minner jeg om at vi nå samler inn stoff til neste års magasin. Vi er interessert i artikler om nye alpine ting og aktuelle saker fra gamle dager. Dersom du har klatret noe nytt og ikke vil skrive artikkel, kan du også sende inn kort ruteinfo som kommer med i spalten Kort&Gått.
Bladet er også et eksklusivt medium for annonsører som ønsker nå ut til friluftsinteresserte personer i Norge og dalstrøka utafor. Mer info under.

Mvh
K


Fotocred: Tor Arne
Kontakt redaksjonen
Frist for levert materiale: 14.desember 2013.
 
Tidsskrift for Norsk Alpinklatring
Tidsskrift for Norsk Alpinklatring utgis av Norsk Tindeklub dekker alpinklatring i Norge samt alpine aktiviteter av nordiske klatrere i utlandet. Redaksjon og bidragsytere er idealistiske og har som målsetning å fremme alpin klatring i Norge med fokus på sporløs ferdsel. Opplaget er på 2000 og utgis en gang per år.
 
Annonser
Vil du annonsere i Tidsskrift for Norsk Alpinklatring? Ta kontakt med rune.kvalsnes@ntk.no / marius.olsen@ntk.no
 
Her kan Tidsskrift for Norsk Alpinklatring 2013 kjøpes: Tidsskrift for Norsk Alpinklatring 2013

2 comments:

  1. Anonymous5:21:00 AM

    Må man kunne lede 6ere med polvotter, samt ha anbefaling fra to medlemmer i kluben for å kunne bidra?

    ReplyDelete