TINDEGRUPPA ved NTH granittballett og bratt beregning

Klapp klapp adle nåværende og forhenværende tindegruppister. Her kommer en bok fra de gamle gutta/legender/mullas som er verdt å sjekke ut. Under presenterer vi forfatternes egne og siterte ord om mesterverket.


Beretningen om

TINDEGRUPPA ved NTH granittballett og bratt beregning


som

i følge Robert Caspersen viser hvordan Tindegruppa var en nyskapende kraft i norsk klatring fra stiftelsen i 1959 og i tiåret som fulgte, foreligger nå mellom to permer - fersk fra våre gode hjelpere ved AIT Oslo midt i mai. Geir Grimeland gir dette skussmålet: Tindegruppen var en pådriver for valg og bruk av nytt utstyr, nye rutiner for å ivareta sikkerhet, og en ny sikkerhetstenkning (...) et paradigmeskifte i norsk klatring.

Tindegruppa ved Norges tekniske høgskole ble startet i 1959 og var Norges første, åpne klatreklubb. Den ble begynnelsen på det som ledet fram til etableringen av et stort antall lokale klatreklubber, og til at klatring, både ute og inne, nå er utbredt i hele landet. Et initiativ fra tre av stifterne til et seminar i jubileumsåret lot seg ikke realisere, men etter hvert vokste tanken om å lage en beretning om det første tiåret av Tindegruppas liv frem. Boka  inneholder et mangfold av fortellinger, både om de bratteste, de vakreste og de farligste turene, og om fjellklatring som helårsutfoldelse og som livsform. Redaksjonsgruppen har forhåpning om at det har blitt en bok for alle som er glad i fjell og friluftsliv og i frodige, rystende og poetiske beskrivelser.

Jon Bruskeland – Nils Faarlund – Ralph Høibakk
Fridtjof Thokle Madssen – Knut Støren

Boken kan bestilles fra TG-kameratene DA v/Fridtjof Thokle Madssen,
 Dæliveien 31 B, 1383 Asker eller <tmadssen@online.no>
Pris: kr 300 pluss porto/frakt.




No comments:

Post a Comment